VIDEO CHỌN LỌC

Video: CSGT túc trực ngày đêm cấp đổi biển số vàng cho người dân
Từ ngày 1-1-2022, CSGT TP.HCM sẽ xử phạt đối với tất cả trường hợp xe đăng ký kinh doanh vận tải không làm thủ tục cấp đổi biển số vàng.