VIDEO CHỌN LỌC

Hổ phục kích, triệt hạ hươu sao bằng "đòn tử thần"
Đoạn video ghi lại cảnh săn hươu sao của mãnh hổ.