VIDEO CHỌN LỌC

Bầy chó hoang dìm chết hươu sao giữa hồ trong "phút mốt"
Bầy chó hoang đắm mình xuống dòng sông, cố gắng tìm cách dìm chết con hươu rừng. Liệu chúng có thành công?