VIDEO CHỌN LỌC

Đang làm thịt hà mã, sư tử bị cá sấu "đánh úp"
Mặc dù là bậc thầy săn mồi trên thảo nguyên, tuy nhiên nhiên khi xuống khu vực đầm lầy, cá sấu mới thực sự là “chúa tể”