Hà Nội 05:48 - 06/04/2020
Thay đổi khu vực
16oC
Nhiều mây, không mưa
Hôm nay
(06/04 Thứ Hai)
16oC - 21oC
Ngày mai
(07/04 Thứ Ba)
19oC - 23oC
Ngày kia
(08/04 Thứ Tư)
20oC - 23oC

Hiện tại Hôm nay
06/04 Thứ Hai
Ngày mai
07/04 Thứ Ba
Ngày kia
08/04 Thứ Tư

TP.HCM

28oC
Đêm có mây
26oC - 34oC
Có mây, có mưa rào
26oC - 34oC
Có lúc có mưa
26oC - 32oC
Có mưa rào và dông

Đà Nẵng

25oC
Đêm nhiều mây
24oC - 29oC
Có mây, có mưa rào và dông
24oC - 29oC
Có mưa rào và dông
26oC - 30oC
Có mưa rào và dông

Nha Trang

27oC
Đêm nhiều mây
25oC - 32oC
Ít mây không mưa
25oC - 31oC
Có mưa rào và dông
28oC - 31oC
Có mây, trời nắng

Hải Phòng

16oC
Nhiều mây, không mưa
16oC - 20oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
19oC - 21oC
Mưa rào nhẹ
20oC - 23oC
Có mưa

Tây Ninh

Đang cập nhật
25oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng
25oC - 35oC
Có mưa rào và dông
23oC - 34oC
Có lúc có mưa

Bình Phước

Đang cập nhật
25oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng
26oC - 35oC
Có lúc có mưa
24oC - 34oC
Có lúc có mưa

Cần Thơ

25oC
Đêm có mây
25oC - 34oC
Có mây, có mưa rào
26oC - 34oC
Có mây, trời nắng
24oC - 33oC
Có mưa rào và dông

Vinh

19oC
Đêm nhiều mây
18oC - 23oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
19oC - 25oC
Có mưa
21oC - 26oC
Có mưa

Sơn La

14oC
Có mưa rào và dông
14oC - 24oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
14oC - 25oC
Có lúc có mưa
18oC - 23oC
Nhiều mây, không mưa

Việt Trì

16oC
Có mưa
15oC - 19oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
16oC - 21oC
Mưa rào nhẹ
20oC - 23oC
Có mưa

Pleicu

20oC
Đêm nhiều mây
18oC - 34oC
Ít mây không mưa
19oC - 33oC
Có lúc có mưa
19oC - 32oC
Có mưa rào và dông

An Giang

Đang cập nhật
26oC - 33oC
Ít mây không mưa
25oC - 34oC
Có lúc có mưa
24oC - 34oC
Có lúc có mưa

Bắc cạn

Đang cập nhật
14oC - 19oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
15oC - 20oC
Mưa rào nhẹ
19oC - 21oC
Có mưa rào và dông

Bắc Giang

Đang cập nhật
16oC - 20oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
19oC - 21oC
Mưa rào nhẹ
20oC - 23oC
Có mưa

Bạc Liêu

Đang cập nhật
27oC - 33oC
Có mây, có mưa rào
26oC - 33oC
Có lúc có mưa
25oC - 33oC
Có mưa rào và dông

Bắc Ninh

Đang cập nhật
16oC - 20oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
19oC - 21oC
Mưa rào nhẹ
20oC - 23oC
Có mưa

Bến Tre

Đang cập nhật
26oC - 34oC
Có mây, không mưa
25oC - 33oC
Có lúc có mưa
26oC - 34oC
Có lúc có mưa

Bình Định

Đang cập nhật
25oC - 32oC
Có mây, không mưa
24oC - 32oC
Có mưa rào và dông
26oC - 32oC
Có mưa rào và dông

Cà Mau

Đang cập nhật
27oC - 32oC
Có mây, có mưa rào
26oC - 32oC
Có lúc có mưa
25oC - 33oC
Có mưa rào và dông

Cao Bằng

Đang cập nhật
10oC - 15oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ
11oC - 16oC
Mưa rào nhẹ
18oC - 22oC
Có mưa

Đà Lạt

Đang cập nhật
13oC - 27oC
Ít mây không mưa
16oC - 26oC
Có mưa rào và dông
16oC - 24oC
Có mưa rào và dông

Đắk Lắk

Đang cập nhật
21oC - 34oC
Ít mây không mưa
22oC - 32oC
Có mưa rào và dông
23oC - 34oC
Có mưa rào và dông

Đắk Nông

Đang cập nhật
20oC - 32oC
Ít mây không mưa
21oC - 31oC
Có mưa rào và dông
20oC - 32oC
Có mưa rào và dông

Điện Biên

Đang cập nhật
17oC - 25oC
Có mây, có mưa rào
18oC - 26oC
Có lúc có mưa
20oC - 26oC
Nhiều mây, không mưa

Đồng Nai

Đang cập nhật
27oC - 34oC
Ít mây không mưa
27oC - 33oC
Có lúc có mưa
25oC - 34oC
Có mây, trời nắng

Đồng Tháp

Đang cập nhật
27oC - 34oC
Có mây, có mưa rào
27oC - 33oC
Có lúc có mưa
25oC - 34oC
Có mưa rào và dông

Hà Giang

Đang cập nhật
15oC - 20oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
16oC - 21oC
Mưa rào nhẹ
20oC - 23oC
Có mưa

Hà Tĩnh

Đang cập nhật
19oC - 24oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
20oC - 26oC
Mưa rào nhẹ
22oC - 27oC
Có mưa

Hải Dương

Đang cập nhật
16oC - 21oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
19oC - 22oC
Mưa rào nhẹ
19oC - 23oC
Có mưa

Hậu Giang

Đang cập nhật
26oC - 34oC
Có mây, có mưa rào
25oC - 34oC
Có lúc có mưa
25oC - 33oC
Có mưa rào và dông

Hòa Bình

Đang cập nhật
16oC - 25oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ
18oC - 26oC
Mưa rào nhẹ
19oC - 22oC
Nhiều mây, không mưa

Hưng Yên

Đang cập nhật
16oC - 20oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
19oC - 22oC
Mưa rào nhẹ
20oC - 23oC
Có mưa rào và dông

Kiên Giang

Đang cập nhật
26oC - 34oC
Có mây, có mưa rào
25oC - 33oC
Có mưa rào và dông
24oC - 33oC
Có mưa rào và dông

Kon Tum

Đang cập nhật
21oC - 33oC
Ít mây không mưa
21oC - 32oC
Có lúc có mưa
22oC - 34oC
Có mưa rào và dông

Lai Châu

Đang cập nhật
14oC - 24oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
16oC - 25oC
Mưa rào nhẹ
21oC - 25oC
Có mưa

Lạng Sơn

Đang cập nhật
10oC - 15oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ
11oC - 16oC
Mưa rào nhẹ
17oC - 20oC
Có mưa

Lào Cai

Đang cập nhật
17oC - 22oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
18oC - 23oC
Mưa rào nhẹ
21oC - 24oC
Có mưa

Long An

Đang cập nhật
26oC - 33oC
Có mây, có mưa rào
26oC - 32oC
Có mưa rào và dông
25oC - 32oC
Có mưa rào và dông

Nam Định

Đang cập nhật
16oC - 21oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
19oC - 23oC
Mưa rào nhẹ
20oC - 24oC
Có mưa

Ninh Bình

Đang cập nhật
16oC - 21oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
19oC - 23oC
Mưa rào nhẹ
19oC - 24oC
Có mưa

Ninh Thuận

Đang cập nhật
23oC - 33oC
Ít mây không mưa
23oC - 32oC
Có mây, trời nắng
28oC - 30oC
Có mây, trời nắng

Phủ Lý

Đang cập nhật
16oC - 21oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
19oC - 23oC
Mưa rào nhẹ
20oC - 24oC
Có mưa

Phú Yên

Đang cập nhật
24oC - 33oC
Ít mây không mưa
24oC - 33oC
Có mưa rào và dông
26oC - 31oC
Có mây, trời nắng

Quảng Bình

Đang cập nhật
21oC - 24oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
22oC - 26oC
Có mưa
24oC - 28oC
Có mây, trời nắng

Quảng Nam

Đang cập nhật
23oC - 32oC
Có mây, có mưa rào
23oC - 32oC
Có mưa rào và dông
24oC - 30oC
Có mưa rào và dông

Quảng Ngãi

Đang cập nhật
24oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
24oC - 32oC
Có mưa rào và dông
25oC - 31oC
Có mưa rào và dông

Quảng Ninh

Đang cập nhật
17oC - 20oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
19oC - 21oC
Mưa rào nhẹ
20oC - 23oC
Có mưa

Quảng Trị

Đang cập nhật
22oC - 26oC
Có mây, có mưa rào
22oC - 27oC
Có mưa rào và dông
24oC - 29oC
Có mây, trời nắng

Sóc Trăng

Đang cập nhật
26oC - 32oC
Có mây, có mưa rào
25oC - 34oC
Mưa rào nhẹ
25oC - 32oC
Có lúc có mưa

Thái Bình

Đang cập nhật
16oC - 21oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
19oC - 23oC
Mưa rào nhẹ
21oC - 23oC
Có mưa

Thái Nguyên

Đang cập nhật
15oC - 20oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
16oC - 22oC
Mưa rào nhẹ
19oC - 22oC
Có mưa

Thanh Hóa

Đang cập nhật
16oC - 23oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ
19oC - 24oC
Mưa rào nhẹ
21oC - 25oC
Có mưa

Huế

Đang cập nhật
22oC - 28oC
Có mây, có mưa rào và dông
23oC - 29oC
Có mưa rào và dông
24oC - 27oC
Có mưa rào và dông

Tiền Giang

Đang cập nhật
28oC - 34oC
Có mây, không mưa
27oC - 33oC
Có lúc có mưa
25oC - 33oC
Có mưa rào và dông

Tuyên Quang

Đang cập nhật
15oC - 20oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
16oC - 21oC
Mưa rào nhẹ
19oC - 22oC
Có mưa

Vĩnh Long

Đang cập nhật
26oC - 35oC
Có mây, không mưa
24oC - 34oC
Có lúc có mưa
25oC - 33oC
Có lúc có mưa

Vĩnh Phúc

Đang cập nhật
15oC - 19oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
16oC - 21oC
Mưa rào nhẹ
20oC - 23oC
Có mưa

Vũng Tàu

Đang cập nhật
26oC - 32oC
Có mây, không mưa
26oC - 32oC
Có lúc có mưa
26oC - 30oC
Có mưa rào và dông

Yên Bái

Đang cập nhật
16oC - 21oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
18oC - 22oC
Mưa rào nhẹ
19oC - 22oC
Có mưa

Cập nhật: 05:48 - 06/04/2020

Nguồn: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm gì về việc sử dụng thông tin của các bạn.

Tin thời tiết