Chỉ số không khí

Hà Nội
49
TP HCM
76
Hải Phòng
38
Nha Trang
51
Đà Nẵng
56
Đà Lạt
46
Tốt
Xấu
Kém

Thời tiết trong ngày

Hà Nội 23:58 - 04/07/2020
Thay đổi khu vực
Đang cập nhật Hôm nay
(04/07 Thứ Bảy)
27oC - 33oC
Ngày mai
(05/07 Chủ Nhật)
25oC - 31oC
Ngày kia
(06/07 Thứ Hai)
28oC - 36oC

Hiện tại Hôm nay
04/07 Thứ Bảy
Ngày mai
05/07 Chủ Nhật
Ngày kia
06/07 Thứ Hai

TP.HCM

Đang cập nhật
24oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 31oC
Có mây, không mưa
25oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông

Đà Nẵng

Đang cập nhật
26oC - 35oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 31oC
Có mây, không mưa
28oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng

Nha Trang

Đang cập nhật
28oC - 34oC
Có mây, có mưa rào
25oC - 31oC
Có mây, không mưa
27oC - 33oC
Có mây, không mưa

Hải Phòng

Đang cập nhật
26oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 31oC
Có mây, không mưa
28oC - 34oC
Có mây, không mưa

Việt Trì

Đang cập nhật
27oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 31oC
Có mây, không mưa
28oC - 33oC
Có mây, không mưa

Bắc Ninh

Đang cập nhật
27oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 31oC
Có mây, không mưa
28oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng

Cà Mau

Đang cập nhật
24oC - 30oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
25oC - 31oC
Có mây, không mưa
26oC - 30oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Quảng Nam

Đang cập nhật
25oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
25oC - 31oC
Có mây, không mưa
27oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng

Lạng Sơn

Đang cập nhật
25oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 31oC
Có mây, không mưa
26oC - 32oC
Có mây, không mưa

Cần Thơ

Đang cập nhật
24oC - 30oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
25oC - 31oC
Có mây, không mưa
25oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông

Vinh

Đang cập nhật
27oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 31oC
Có mây, không mưa
29oC - 38oC
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt

Sơn La

Đang cập nhật
22oC - 31oC
Nhiều mây, có mưa vừa
25oC - 31oC
Có mây, không mưa
25oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông

Pleicu

Đang cập nhật
21oC - 28oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 31oC
Có mây, không mưa
21oC - 28oC
Có mây, có mưa rào và dông

An Giang

Đang cập nhật
25oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 31oC
Có mây, không mưa
27oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông

Bắc cạn

Đang cập nhật
25oC - 30oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 31oC
Có mây, không mưa
25oC - 32oC
Có mây, không mưa

Bắc Giang

Đang cập nhật
27oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 31oC
Có mây, không mưa
28oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng

Bạc Liêu

Đang cập nhật
24oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 31oC
Có mây, không mưa
25oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông

Bến Tre

Đang cập nhật
24oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 31oC
Có mây, không mưa
25oC - 30oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Bình Định

Đang cập nhật
28oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
25oC - 31oC
Có mây, không mưa
27oC - 37oC
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt

Bình Phước

Đang cập nhật
24oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 31oC
Có mây, không mưa
24oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông

Cao Bằng

Đang cập nhật
25oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 31oC
Có mây, không mưa
26oC - 32oC
Có mây, không mưa

Đà Lạt

Đang cập nhật
20oC - 28oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
25oC - 31oC
Có mây, không mưa
19oC - 28oC
Có mây, có mưa rào và dông

Đắk Lắk

Đang cập nhật
22oC - 29oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 31oC
Có mây, không mưa
22oC - 28oC
Có mây, có mưa rào và dông

Đắk Nông

Đang cập nhật
21oC - 29oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 31oC
Có mây, không mưa
20oC - 28oC
Có mây, có mưa rào và dông

Điện Biên

Đang cập nhật
25oC - 32oC
Nhiều mây, có mưa vừa
25oC - 31oC
Có mây, không mưa
25oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông

Đồng Nai

Đang cập nhật
25oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 31oC
Có mây, không mưa
25oC - 30oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Đồng Tháp

Đang cập nhật
25oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 31oC
Có mây, không mưa
26oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông

Hà Giang

Đang cập nhật
26oC - 33oC
Nhiều mây, có mưa to
25oC - 31oC
Có mây, không mưa
27oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông

Hà Tĩnh

Đang cập nhật
28oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
25oC - 31oC
Có mây, không mưa
30oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng

Hải Dương

Đang cập nhật
26oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 31oC
Có mây, không mưa
27oC - 35oC
Có mây, không mưa

Hậu Giang

Đang cập nhật
24oC - 30oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
25oC - 31oC
Có mây, không mưa
25oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông

Hòa Bình

Đang cập nhật
26oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 31oC
Có mây, không mưa
27oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng

Hưng Yên

Đang cập nhật
28oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 31oC
Có mây, không mưa
28oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng

Kiên Giang

Đang cập nhật
25oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 31oC
Có mây, không mưa
25oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông

Kon Tum

Đang cập nhật
21oC - 30oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 31oC
Có mây, không mưa
22oC - 29oC
Có mây, có mưa rào và dông

Lai Châu

Đang cập nhật
21oC - 27oC
Nhiều mây, có mưa to
25oC - 31oC
Có mây, không mưa
21oC - 27oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Lào Cai

Đang cập nhật
24oC - 33oC
Nhiều mây, có mưa to
25oC - 31oC
Có mây, không mưa
28oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng

Long An

Đang cập nhật
24oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 31oC
Có mây, không mưa
25oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông

Nam Định

Đang cập nhật
28oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 31oC
Có mây, không mưa
29oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng

Ninh Bình

Đang cập nhật
27oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 31oC
Có mây, không mưa
28oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng

Ninh Thuận

Đang cập nhật
27oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 31oC
Có mây, không mưa
28oC - 32oC
Có mây, không mưa

Phủ Lý

Đang cập nhật
27oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 31oC
Có mây, không mưa
28oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng

Phú Yên

Đang cập nhật
28oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
25oC - 31oC
Có mây, không mưa
27oC - 34oC
Có mây, không mưa

Quảng Bình

Đang cập nhật
28oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 31oC
Có mây, không mưa
29oC - 38oC
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt

Quảng Ngãi

Đang cập nhật
26oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
25oC - 31oC
Có mây, không mưa
27oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng

Quảng Ninh

Đang cập nhật
27oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 31oC
Có mây, không mưa
27oC - 33oC
Có mây, không mưa

Quảng Trị

Đang cập nhật
27oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 31oC
Có mây, không mưa
29oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng

Sóc Trăng

Đang cập nhật
24oC - 30oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
25oC - 31oC
Có mây, không mưa
25oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông

Tây Ninh

Đang cập nhật
24oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 31oC
Có mây, không mưa
25oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông

Thái Bình

Đang cập nhật
28oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 31oC
Có mây, không mưa
28oC - 34oC
Có mây, có mưa rào

Thái Nguyên

Đang cập nhật
27oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 31oC
Có mây, không mưa
27oC - 33oC
Có mây, không mưa

Thanh Hóa

Đang cập nhật
26oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 31oC
Có mây, không mưa
28oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng

Huế

Đang cập nhật
25oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 31oC
Có mây, không mưa
27oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng

Tiền Giang

Đang cập nhật
25oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 31oC
Có mây, không mưa
27oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông

Tuyên Quang

Đang cập nhật
25oC - 31oC
Nhiều mây, có mưa to
25oC - 31oC
Có mây, không mưa
26oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông

Vĩnh Long

Đang cập nhật
24oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 31oC
Có mây, không mưa
25oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông

Vĩnh Phúc

Đang cập nhật
22oC - 27oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 31oC
Có mây, không mưa
22oC - 29oC
Có mây, không mưa

Vũng Tàu

Đang cập nhật
25oC - 30oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
25oC - 31oC
Có mây, không mưa
26oC - 30oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Yên Bái

Đang cập nhật
26oC - 32oC
Nhiều mây, có mưa to
25oC - 31oC
Có mây, không mưa
27oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông

Cập nhật: 23:58 - 04/07/2020

Nguồn: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm gì về việc sử dụng thông tin của các bạn.

Tin thời tiết