Nhiều người Đọc

Tin mới kinh doanh

Phát triển Mekong Smart City quy mô hơn 10.000 ha

Phát triển Mekong Smart City quy mô hơn 10.000 ha

Với dự án Mekong Smart City, NovaGroup mong muốn là cầu nối giữa doanh nghiệp trong và ngoài nước, với địa phương, trung ương, nhằm hợp lực tạo sức bật mạnh mẽ cho kinh tế vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Doanh nhân

Xem Thêm

Khởi nghiệp

Xem Thêm

Doanh nghiệp

Xem Thêm

Bất động sản

Xem Thêm