Tỷ giá

2021-07-27
Đơn vị: VND Giá mua Giá chuyển khoản Giá bán

USD

22,880.00 22,910.00 23,110.00

EUR

26,476.79 89.7 26,744.23 90.6 27,854.49 94.3

JPY

203.52 0.48 205.57 0.47 214.19 0.5

KRW

17.32 0.05 19.24 0.05 21.08 0.06

SGD

16,526.81 53.3 16,693.75 53.9 17,217.15 55.6

AUD

16,552.20 62.7 16,719.39 63.4 17,243.59 65.4

CAD

17,883.85 48.3 18,064.49 48.8 18,630.87 50.3

CHF

24,512.13 125 24,759.72 126 25,536.01 130

DKK

0.00 3,586.98 12.3 3,721.71 12.8

GBP

31,000.60 174 31,313.74 176 32,295.52 182

HKD

2,884.34 2.81 2,913.47 2.85 3,004.82 2.94

INR

0.00 308.86 0.67 320.98 0.70

KWD

0.00 76,310.15 79,304.93

MYR

0.00 5,389.89 5,503.56

NOK

0.00 2,558.46 19.3 2,665.21 20.1

RUB

0.00 311.84 0.07 347.48 0.07

SEK

0.00 2,614.80 20.6 2,723.90 21.5

THB

619.00 2.07 687.77 2.29 713.61 2.39
Cập nhật 22:48 (27/07/2021)
Ngân hàng ngoại thương Việt Nam
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
Chọn mã ngoại tệ

Biểu đồ tỷ giá 30 ngày gần nhất

Thông tin thị trường