Tỷ giá

Chia sẻ

Nguồn: Ngân hàng ngoại thương Việt Nam - Cập nhật lúc 11:32 (30/11/2022)

2022-11-30
Hôm nay (30/11/2022) Hôm qua (29/11/2022)
Giá mua Giá chuyển khoản Giá bán

USD

24,490.00 90 24,520.00 90 24,800.00 50

EUR

24,814.39 179 25,065.04 181 26,212.40 178

JPY

172.81 0.90 174.56 0.90 183.01 0.87

KRW

16.10 17.88 0.02 19.62

SGD

17,470.05 71.2 17,646.51 72.0 18,220.91 66.7

AUD

16,042.96 64.7 16,205.01 65.3 16,732.49 60.5

CAD

17,671.97 266 17,850.48 269 18,431.52 270

CHF

25,182.38 279 25,436.75 282 26,264.72 280

DKK

0.00 3,361.96 24.5 3,492.29 23.9

GBP

28,730.93 206 29,021.15 208 29,965.80 203

HKD

3,073.59 16.2 3,104.64 16.4 3,205.70 15.6

INR

0.00 300.93 1.63 313.11 1.55

KWD

0.00 79,820.86 480 83,049.74 464

MYR

0.00 5,432.85 10.2 5,553.87 8.19

NOK

0.00 2,413.98 16.7 2,517.61 16.3

RUB

0.00 385.30 7.56 426.73 8.18

SEK

0.00 2,282.29 22.7 2,380.27 22.7

THB

615.83 2.23 684.26 2.48 710.78 2.86

Đơn vị: VND

Tăng giảm so sánh với ngày trước đó

Biểu đồ tỷ giá 30 ngày gần nhất

US DOLLAR

Tỷ giá ngoại tệ

Xem thêm